Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη

Προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων που σας προσφέρουμε, παρακαλώ να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να μας απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Χρησιμοποιείστε την παρακάτω κλίμακα βαθμολογίας, ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης σας:

1.    Καθόλου ικανοποιημένοι
2.    Λίγο ικανοποιημένοι
3.    Ικανοποιημένοι
4.    Αρκετά ικανοποιημένοι
5.    Πολύ ικανοποιημένοι

Πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από:

Την συνεργασία σας με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων; Κάλυψε τις προσδοκίες του marketing;: *
Την αποστολή δειγμάτων και τεχνικών εντύπων; *
Πως αξιολογείτε την ποιότητα των προϊόντων μας ως προς το άρωμα, την γεύση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά; Κάλυψε τις ανάγκες σας; *
Τις τιμές των προϊόντων μας; *
Την συνεργασία σας με το τμήμα πωλήσεων; *
Την επικοινωνία σας με το τμήμα παραγγελιών και την ευκολία τοποθέτησης παραγγελίας; *
Την τεχνική υποστήριξη που σας παρέχουμε για την χρήση των προϊόντων μας στην παραγωγής σας. *
Την αντιμετώπιση – επίλυση τυχών προβλημάτων. *
Την ευελιξία της εταιρείας ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών σας; *
Την συνολική προσπάθεια κάλυψης απαιτήσεων *
Τι περισσότερο θα επιθυμούσατε από εμάς; *
Ημερομηνία: *
Επωνυμία εταιρείας: *
Ονοματεπώνυμο: *
Θέση στην εταιρεία: *
e-mail: *
Word Verification(αντιγράψτε τους χαρακτήρες που εμφανανίζονται):

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.