Οικονομία

biotrek100 Οικονομία .............                   

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λόγω της εγχώριας παραγωγής των προϊόντων μας, έχουμε την δυνατότητα στα περισσότερα προϊόντα που παράγουμε να είμαστε πιο οικονομικοί από τους ανταγωνιστές μας και να παρέχουμε πολύ καλές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Οι κύριοι ανταγωνιστές μας είναι εταιρίες του εξωτερικού και οι αντιπρόσωποι τους, που εισάγουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα.

Είναι αρχή για την ΒΙΟΤΡΕΚ να αγοράζει όπου μπορεί Ελληνικές πρώτες ύλες και να συνεργάζεται με Έλληνες παράγωγους.