ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εφαρμόζουμε:

• Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) και Ορθή Πρακτική Υγιεινής (GHP)

• Ανάλυση Κινδύνων βασισμένη στις αρχές του HACCP

Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων  Διαβάστε περισσότερα

• Διαχείριση Αλλεργιογόνων

• Πολιτική Διαχείρισης γυαλιού, σκληρού πλαστικού και ξύλου

• Πολιτική Διαχείρισης μεταλλικών αντικειμένων

• Ανίχνευση Μετάλλων σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα

• Ποιοτικό Έλεγχο σε πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα

Πιστοποιήσεις 

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ISO 22000:2018 και FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000, version 5)» και ISO9001:2015

 FSSC 22000  ISO 22000  ISO 9001 2015