ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Η σχέση μας με τους πελάτες μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη και για αυτό το λόγο ουσιώδης για μας είναι η εχεμύθεια. Προστατεύουμε την πνευματική ιδιοκτησία των πελατών μας και την εμπιστευτικότητα των διαδικασιών τους, είτε είναι εμπορικές ή τεχνικές, είτε τρέχουσες ή μελλοντικές.

Πολλά προϊόντα μας τα παράγουμε αποκλειστικά για ένα πελάτη.